e-MBA İşletme Programı

e-MBA'de Bir Ders Nasıl Oluyor?
  • Ders kitabı, derslerin sunumları ve ders notları
  • Haftada en az 1 saat sanal sınıf ile canlı hoca desteği
  • Forum tartışmaları, projeler, quizler ve ödevler
  • Online vize sınavı ve sınıf içerisinde final sınavı

e-MBA'de ders programı, örgün öğretim ile paralel olarak yürütülmektedir. Aynı müfredat programı takip edilmektedir.  Derslerin kredileri ve açıklamaları aşağıda sunulmuştur.

Uzaktan eğitim ile ders almak ve eğitim metodoloji hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız

e-MBA'in amacı işletme yönetiminin temel konularını, ilgili kuramsal modelleri, sayısal ve istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmeyi ve yorumlamayı, sorunlara çözüm önerileri geliştirmeyi ve bunları uygulamayı; birey ve ekip çalışmalarında yüksek performans göstermeyi; etkin iletişim kurmayı; iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci taşımayı sağlayan bilgi, beceri ve bilinci kazandırmaktır.

e-MBA İşletme Programı iki dönem şeklinde olup toplam 10 ders (30 kredi) ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Kısaca;

I. Dönem, 5 zorunlu ders
II. Dönem, 5 zorunlu ders ve Dönem projesi
Program ile ilgili bilgi paketi / ders kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

I. DÖNEM

Kod Dersin Adı Kredi Öğretim Üyesi
EMG27 700 Yönetim ve Organizasyon

3

 Prof. Dr. Kemal Can KILIÇ
EMG23 700 Pazarlama Yönetimi

3

 Prof. Dr. Serap ÇABUK
EMG26 700 Üretim Yönetimi

3

 Prof. Dr. Selçuk ÇOLAK
EMG22 704 Mali Tablolar Analizi

3

 Doç. Dr. Jale SAĞLAR
EMG21 700 Finansal Yönetim

3

 Prof. Dr. Serkan Y. KANDIR

II. DÖNEM

Kod Dersin Adı Kredi Öğretim Üyesi
EMG24 704 Sayısal Karar Verme Teknikleri

3

 Prof. Dr. Erkut DÜZAKIN
EMG27 703 StratejikYönetim

3

 Prof. Dr. Bahattin KARADEMİR
EMG26 703 Lojistik Yönetimi                      

3

 Doç. Dr. Gülsün NAKIBOĞLU
EMG23 702 Pazarlama Araştırması ve Etik

3

 Prof.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
EMG21 709 Yöneticiler İçin Finansal Piyasalar

3

 Doç. Dr. Gamze VURAL
EMGP 700 Dönem Projesi

 ----

 Danışman Öğretim Üyesi

 

Öğrenci Girişi

Kullanıcı Adı :


Şifre :