Neden e-MBA?

MBA'in Faydaları
  • Daha iyi iş fırsatları
  • Daha yüksek maaş
  • Kariyer geliştirme imkânı
  • İş dünyasını yakından tanıma

MBA derecesi üniversite mezunu tüm iş adamları ve iş kadınlarına yönelik bir yüksek lisans derecesidir. MBA sırasında öğrencilere iş dünyası için gerekli olan yönetim, organizasyon, üretim, finans, muhasebe, pazarlama, lojistik, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve karar verme teknikleri gibi alanlarda temel bilgiler verilmektedir. MBA derecesi artık iş dünyası için bir gereklilik haline geldiğinden dolayı bazı rekabetçi firmalar çalışanlarının MBA dereceleri için okul ücretlerini finanse etmeye başlamışlardır. Günümüzde pek çok kişi MBA derecesi aldığı veya öğrenimine devam ettiği için, bu dereceye sahip olmayanların iş dünyasında yükselmeleri daha da zorlaşmıştır.

e-MBA programı, üniversitelerde uzun süredir uygulanan tezsiz işletme yüksek lisans programının daha erişilebilir hale getirilmesi amacı ile internet üzerinden uygulanmasıdır. e-MBA programında öğrenciler dersleri internet üzerinden takip eder, ödevlerini ve projelerini internet üzerinden yapar ve yollar, canlı derslere katılır ve sadece final sınavları için üniversiteye gelirler.

Çalışırken MBA yapabilme

Hedefler
  • İşletmelerin karşılaştığı temel işletmecilik sorunlarını tanımlama ve sorunlara çözüm önerileri geliştirme
  • İşletmelerin faaliyetlerini farklı performans ölçütlerini kullanarak değerlendirme,
  • Analitik karar alma,
  • Etkin iletişim kurma,
  • Birey ve ekip çalışmalarında yüksek performans sergileme
  • İş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışma

Uzaktan Eğitim Programları süresince çalışma düzeninizi okul düzenine uydurabilir, akşamları derslere katılarak işinizden uzak kalmadan MBA derecesi alabilirsiniz.

Türkiye'nin her yerinden

Bulunduğuz şehirdeki üniversitelerle yetinmeyip, Çukurova Üniversitesi'nin sağladığı olanaklar ve eğitim kalitesi ile MBA programına katılabilirsiniz.

Aynı diploma

Uzaktan eğitim ile alınan diploma ile örgün öğretimde verilen diploma arasında YÖK nezdinde (denklik, askerlik vs.) fark bulunmamaktadır. Programları tamamlayan öğrencilere ilgili programın adının yazılı olduğu Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilmektedir.

Engelliler için olanak

Öğrencilerin evlerinden katılmaları ve sadece dönemde bir kere üniversiteye gelmeleri, Uzaktan Eğitim programlarını engelliler için çok cazip hale getirmektedir.

Etkili öğrenme

İş hayatındaki koşuşturmanın içerisinde kendi hızında öğrenme olanağı vardır. Ayrıca yüz yüze sınıflarda geride durup katılımcı olmayan öğrenciler de uzaktan eğitim de seslerini daha rahat dile getirebilmektedir. Yapılan tartışmalar ders saatleri dışında da devam edebildiği için öğrenme kalitesi artmaktadır.

Öğrenci Girişi

Kullanıcı Adı :


Şifre :