ESPS burs başvurusu ve takibi
duyuru tarihi: 08 Şubat 2024

Avrupa Birliği tarafından fon sağlanan Çukurova Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi tarafından yürütülen ESPS projesinin amacı Türk Cumhuriyeti Vatandaşı, uluslararası korumu altındaki ve geçici koruma altındaki öğrencilerin yüksek öğrenime erişimini arttırarak kendi kendilerine yetebilmeleri için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamak ve bu sayede Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Projenin arka planına bakıldığında, Avrupa Komisyonu 20 Nisan 2022 tarihinde “Europeaid/173891/dd/act/tr” referans kodu ile “European Union Scholarships (BEUrs)” hibe çağrısını yayınlanmıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin lider başvurucu olduğu, 10 devlet üniversitenin yer aldığı konsorsiyumun hazırladığı concept note komisyonun onayına sunulmuştur. Ön değerlendirme sonucunda en başarılı görülen 4 teklif tam başvurusunu yapmış ve bu başvurular sonucunda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi liderliğindeki konsorsiyumun teklifi 10.000.000 Euro hibe desteği ile ödüllendirilmiştir. Proje sözleşmesi 28 Aralık 2022 tarihinde karşılıklı olarak imzalandıktan sonra 1 Ocak 2023 itibariyle proje uygulanmaya başlanmıştır. Uygulamanın başlaması ile proje yönetimi koordinatör üniversite tarafından belirlenmiş, akabinde konsorsiyum ortağı her bir üniversite bir bölgesel koordinatör görevlendirmiştir.

Projenin teknik ve idari altyapısının oluşturulması ile genel amaca hizmet üzere harekete geçilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilgili statülerdeki 4800 öğrenciye burs verilmesi planlanmaktadır. Burs alabilecek öğrencilerin gerekli nitelikleri Avrupa Komisyonu’nun çağrı rehberinde belirlenmiştir. İlgili çağrı kapsamında 23 ilde (Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van) Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Tasarım ve Mimarlık, Fen, Edebiyat, Eğitim, Hukuk, Dil, Eczacılık, Diş Hekimliği, Tıp ve İletişim Fakülteleri ile bu fakültelerle ilişkili alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için özel kriter 2,50 ve üstü genel akademik başarı ortalamasına sahip olmaktır. Bunun yanında başvuranlar arasında sıralama için sosyoekonomik durum ölçütleri kullanılacaktır. Detaylı bilgi burs başvuru kılavuzunda mevcuttur.

Proje kapsamında burs ile birlikte çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Akademik başarısı en yüksek olan ve talep eden 1000 bursiyer öğrenciye bir kur dil kursu verilecektir. Öğrenciler arasında sosyo-kültürel uyum güçlendirmek için sosyal uyum etkinlikleri, iş hayatına giriş sürecini kolaylaştırmak için kariyer günü etkinlikleri düzenlenecektir. Ayrıca öğrenciler üniversite hayatına adaptasyonunu artırmak ve akademik yol göstericilik yapmak üzere akademik danışmanlar görevlendirilecektir.

Başvuru ve durum takibi için tıklayınız.
Önemli! İkamet İhlalleri Hakkında
duyuru tarihi: 06 Aralık 2023

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne istinaden 29.11.2023’ten önce kayıt yaptıran ve öğrencilikleri devam etmesine rağmen ikamet ihlalinden dolayı eğitim süreci kesintiye uğramış uluslararası öğrencilerin 31.01.2024 tarihine kadar vize veya ikamet iznine başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapacak öğrencilerimizin ülkemize yasal olarak giriş yapmış olması, talep ettikleri ikamet izni süresini kapsayan sağlık sigortalarının bulunması gerekmektedir.
Uluslararası Öğrenci Merkezi 2023 Oryantasyonu
duyuru tarihi: 01 Kasım 2023

7 Kasım 2023 Salı günü 10.00-12.00 saatleri arası İ. Akif Kansu Toplantı Salonunda oryantasyon programı düzenlenecek olup programının ardından öğle yemeği için Ç.Ü. Kayıkhane Restoranına gidilecektir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında kayıt olan tüm uluslararası öğrencilerimiz davetlidir.
Türkiye Bursları – Başarı Bursu başvuruları başladı!
Son başvuru tarihi: 17 Kasım 2023
duyuru tarihi: 16 Ekim 2023

Üniversitelerimizde kendi imkanlarıyla eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerden akademik olarak başarılı olanları desteklemek amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen "Başarı Burs Programı" başvuruları başladı. Başvuru tarihleri: 16 Ekim – 17 Kasım 2023
Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
Bölüm değişikliği başvuruları başladı!
Son başvuru: 22 Eylül 2023 | 17.00
duyuru tarihi: 19 Eylül 2023

Bölüm değişikliği imkanı sadece 2023-2024 Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerimize tanınmış olup 22.09.2023’e kadar merkezimize dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
EU Scholarships for Perspective Students (ESPS) AB projesi burs başvuruları başladı!
Başvuru tarihi: 20 Eylül 2023
duyuru tarihi: 11 Eylül 2023

Çukurova Üniversitesinin de paydaşı olduğu "NDICI-GEO-NEAR/2022/440/790" kod numaralı ve "EU Scholarships for Perspective Students (ESPS)" isimli AB projesi kapsamında yüksek öğretim öğrencileri için 20 Eylül 2023 tarihinde burs başvuruları başlıyor. Bu proje ile Türk, uluslararası koruma statüsündeki ve geçici koruma statüsü altındaki toplam 4.800 öğrenciye eğitim desteği verilmesi amaçlanmaktadır. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
Önlisans ve lisans programları ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Kayıt tarihleri: 23-24 Ağustos 2023
duyuru tarihi: 09 Ağustos 2023

> Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için tıklayınız.
> Uluslararası program ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.
> Kayıt kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇUÖS sonucuna göre Çukurova Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenci adaylarının kayıtları 23, 24 Ağustos 2023 günlerinde saat 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde Uluslararası Öğrenci Merkezinde yapılacaktır. Sonradan Türk vatandaşlığına geçen adaylarımızın kimliklerinin yanı sıra nüfus müdürlüklerinden vatandaşlık durumunu gösterir ayrıntılı nüfus kayıt örneği getirmeleri zorunludur. GCE-AL geçici sınav sonuçlarıyla yerleştirilen adayların kayıtta nihai sınav sonuç belgelerinin asıllarını sunmaları gerekmektedir.
Cumhurbaşkanlığının 1 Temmuz 2021 tarihli ve 4206 sayılı kararı gereği, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası öğrenci kontenjanına kabul edilen Suriye uyruklu, Türkiye uyruklu ve mavi kart sahibi adaylardan öğrenim ücreti alınacaktır.
Önlisans ve lisans programları için ek yerleştirme başvuruları alınmaya başladı!
Son başvuru tarihi: 30 Temmuz 2023
duyuru tarihi: 17 Temmuz 2023

Uluslararası öğrencilere dönük Çukurova Üniversitesi önlisans ve lisans programları için ek yerleştirme başvuruları alınmaya başladı.

> Tercih kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
> Uluslararası program ücretlerini öğrenek için tıklayınız.
> Tercih formuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇUÖS sonuçları ile tercih başvurusu hakkında
ÇUÖS sonucu ile önlisans programı tercihi yapacak adayların en az 40 ÇUÖS puanına sahip olması gerekirken lisans programı tercihi yapacak adayların en az 50 ÇUÖS puanına sahip olması istenmektedir.

ÇUÖS dışındaki sınav sonuçları ile tercih başvurusu hakkında
Geçerliliği bulunan sınav sonuçlarından birisi ile tercih başvurusu ücretsizdir. ÇÜÖS'e katılan adayların başka bir sınav sonucu ile başvurmaları halinde ücret ödemesine gerek yoktur. Azerbaycan’ın TQDK sınav sonucu ile Çukurova Üniversitesi programlarıaı tercih başvurusunda bulunacak adayların lisans programları için 700 üzerinden en az 550, önlisans programları için ise en az 400 puan almış olmaları gerekmektedir. Tercih yapacak adayların başvuruları çevirimiçi olarak alınmaktadır.

ÇUÖS sonucuna göre Çukurova Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenci adaylarının kayıt öncesinde adres bilgilerini noterde onaylatmaları gerekmektedir. Türkiye'de ikamet eden öğrencilerin noter onaylı oturma izinleri, öğrenci yurtlarında kalanların ise noter onaylı yurt belgeleri kayıt esnasında merkezimizce istenecektir. T.C. vatandaşı olup, liseyi yurtdışında bulunan MEB’e bağlı liseleri veya MEB Açık Öğretim (Ortadoğu ve Batı Avrupa programları) liselerini bitirenlerin, lise eğitiminin tamamını yurtdışında okuduklarını belgelemeleri zorunludur. "Geçici eğitim merkezi diplomaları" kayıtta kabul edilmeyecektir, bu yüzden kayıttan önce bu tür diplomaların "lise diplomasına" çevirilmesi gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayamayan öğrenci adaylarının başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven yapılabilecek kayıt sonrasında dahi şartları Önlisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi’ne uymadığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir. Ek yerleştirme başvuruları ücretsiz olup herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.
Önlisans ve lisans programları yerleştirme sonuçları Açıklandı!
Kayıt tarihleri: 10-11 Temmuz 2023
duyuru tarihi: 23 Haziran 2023

> Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için tıklayınız.
> Uluslararası program ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.
> Kayıt kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇUÖS sonucuna göre Çukurova Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenci adaylarının kayıtları 10-11 Temmuz 2023 günlerinde saat 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde pandemi önlemleri gözetilerek Uluslararası Öğrenci Merkezinde yapılacaktır. Sonradan Türk vatandaşlığına geçen adaylarımızın kimliklerinin yanı sıra nüfus müdürlüklerinden vatandaşlık durumunu gösterir ayrıntılı nüfus kayıt örneği getirmeleri zorunludur. GCE-AL geçici sınav sonuçlarıyla yerleştirilen adayların kayıtta nihai sınav sonuç belgelerinin asıllarını sunmaları gerekmektedir.
Cumhurbaşkanlığının 1 Temmuz 2021 tarihli ve 4206 sayılı kararı gereği, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası öğrenci kontenjanına kabul edilen Suriye uyruklu, Türkiye uyruklu ve mavi kart sahibi adaylardan öğrenim ücreti alınacaktır.

Kayıt Tarihleri
10 Temmuz 2023> Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi
11 Temmuz 2023> Mühendislik fakültesi, Ziraat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, diğer fakülte ve meslek yüksekokulları
Önlisans ve lisans programları için tercih başvuruları alınmaya başladı!
Son başvuru tarihi: 11 Haziran 2023
duyuru tarihi: 22 Mayıs 2023

Çukurova Üniversitesi önlisans ve lisans programlarının uluslararası öğrenci kontenjanları için tercih başvuruları alınmaya başlamıştır. Çifte vatandaşlığa sahip adaylarımızın özellikle sonradan Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerin kimliklerinin yanı sıra Nüfus Müdürlüklerinden alacakları nüfus kayıt örneğini yüklemelidirler. Suriye, Türkiye uyrukluların ve Mavi Kart sahiplerinin Cumhurbaşkanlığının 1 Temmuz 2021 tarihli ve 4206 sayılı kararı gereği öğrenim ücreti ödemesi gerekmektedir.

> Tercih kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
> Tercih formuna ulaşmak için tıklayınız.

Lise diplomasını henüz almamış lise son sınıf öğrencilerinin diploma yerine okullarından alacakları mezun olabilecek durumda olduklarını gösterir bir belge yüklemeleri gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararına göre Tıp ve Diş Hekimliği programları için aynı ülkeden yapılacak uluslararası öğrenci kayıtları söz konusu program kontenjanının %10’unu aşmayacak şekilde alınacaktır.

Tercih Kılavuzundaki ücretler 2022 - 2023 eğitim öğretim yılına ait olup 2023 - 2024 eğitim öğretim yılına ait ücretler Temmuz ayında yayınlanacak Cumhurbaşkanlığı kararına göre güncellenecektir.
ÇUÖS 2023 sınav sonuçları açıklandı!
duyuru tarihi: 12 Mayıs 2023

2023 ÇUÖS sınavı, 29 Nisan 2023 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında toplam 14 merkezde başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Sınava giren adaylar http://isoexamresult.cu.edu.tr bağlantısı aracılığı ile aldıkları sonuçları öğrenebilirler.
NOT: Matematik 9. soru iptal edilmiş olup ÇUÖS, 79 soru üzerinden değerlendirilmiştir.  

ÇUÖS sınav sonucuna itiraz
ÇÜOS sınav sonucu ile ilgili itirazı olan adayların 15-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında elektronik posta aracılığı ile Ç.Ü. Uluslararası Öğrenci Merkezi postasına (iso@cu.edu.tr) gönderecekleri bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İtiraz süresinin ardından başlatılacak olan tercih başvuruları 22 Mayıs-11 Haziran 2023 tarihleri arasında internet sitemizin ilgili servisi üzerinden çevirimiçi alınacaktır.
ÇUÖS 2023 sınav giriş belgeleri
duyuru tarihi: 13 Nisan 2023

ÇUÖS 2023 sınav giriş belgeleri sınav başvurusunda kullanılan e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Sınav giriş belgenizi indirmek için tıklayınız.
2022-2023 bahar dönemi harç iade işlemleri
duyuru tarihi: 21 Mart 2023

2022-2023 Yılı Bahar Dönemi yapılmış harç (katkı payı/öğrenim ücreti) ödemelerin iade edilebilmesi için sistem hazırlanmış olup harciade.cu.edu.tr adresinde açılmıştır. Belirtilen adres üzerinden tarafınıza ait IBAN bilgisi, telefon ve e-posta adresiniz ile başvuru yapmanız gerekmektedir. İlgili başvurular sistem üzerinden kontrol edilecek olup bankaya yatırmış olduğunuz harç ücreti iade edilecektir.
ÇUÖS-2023 başvuruları alınmaya başladı.
Son başvuru tarihi: 31 Mart 2023 | 17.00
duyuru tarihi: 02 Ocak 2023

İlan edilen tüm sınav merkezlerinde 29 Nisan 2023, Cumartesi günü Türkiye saati ile 09.30'da eş zamanlı olarak yapılması planlanan ÇUÖS için aday başvuruları, 02 Ocak – 31 Mart 2023 tarihleri arasında iso.cu.edu.tr üzerinden çevirimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru ve sınav hakkında detaylı bilgiler “ÇUÖS Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir. Başvurudan önce “ÇUÖS Başvuru Kılavuzu”nu dikkatli bir şekilde inceleyiniz.

> Uluslararası öğrenci kontenjan listesi için tıklayınız.
> Başvuru kılavuzu için tıklayınız.
> Başvuru takvimi için tıklayınız.
> ÇUÖS sonucunu kabul eden üniversiteler için tıklayınız.
> Çevirimiçi (online) başvuru formu için tıklayınız.
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde gerçekleşen ve Hatay, Malatya, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ illerimizi de etkileyen deprem nedeniyle 29 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavında (ÇUÖS) Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep sınav merkezleri iptal edilmiştir. Söz konusu sınav merkezleri yerine Mersin ve Konya sınav merkezleri eklenmiştir. Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep sınav merkezlerinden birini seçmiş olan adayların ÇUÖS başvuru sisteminde sınav merkezi değişikliği yapması gerekmektedir.

>ÇUÖS 2023 Yurtiçi Sınav Merkezleri

• Adana Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sarıçam, Adana, Türkiye
• Ankara Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Fakültesi Teknik Okullar 06500 Yenimahalle, Ankara
• İstanbul İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi Kavalalı Sokak No:1 A Blok Fatih, İstanbul, Türkiye
• İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Binası Vali Rahmi Bey Mah. Uğur Mumcu Cad. 135 Sk. No:5 35150 Buca, İzmir, Türkiye
• Mersin Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Çiftlikköy Kampüsü 33343, Yenişehir, Mersin, Türkiye
• Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:343 Selçuklu, Konya, Türkiye
• Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi Zeve Kampüsü, Tuşba, Van, Türkiye
• Antalya Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniverstesi Teknik Bilimler MYO Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar  Bulvarı Kampüs A Blok Z-03  nolu derslik Konyaaltı, Antalya, Türkiye
>ÇUÖS 2023 Yurtdışı Sınav Merkezleri

• Azerbaycan Bakü Bakü Türk Anadolu Lisesi 77 Alibey Huseynzadeh, Bakü, Azerbaycan
• Özbekistan Taşkent Taşkent Çok Programlı Anadolu Lisesi Mirzo Ulug'bek Tumani, Yassi Ko'chasi 15, Taşkent, Özbekistan
• Kazakistan Almatı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Almaly, Mametova 48, 050004 Almatı, Kazakistan
• Kırgızistan Bişkek Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi Moskovskaya Caddesi No:171 Bişkek, Kırgızistan
• Almanya Dortmund Türk Eğitim Merkezi Nollendorfplatz 2 44339 Dortmund, Almanya
  Berlin Viadukt GmbH Berufliche Bildung und soziale Dienstleistungen Müllerstraße 51, 13349 Berlin, Almanya
Çukurova Üniversitesi sınav merkezi değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Başvuru sayısı 15 öğrenci adayından az olan sınav merkezleri iptal edilecek veya en yakın diğer sınav merkeziyle birleştirilecektir.
telefonlar: (+90.322) 338 7289 - (+90.322) 338 7236 / e-posta: iso@cu.edu.trUluslararası Öğrenci Merkezi 2022 Oryantasyonu
duyuru tarihi: 17 Ekim 2022

21 Ekim 2022 Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arası İ. Akif Kansu Toplantı Salonunda oryantasyon programı düzenlenecek olup programının ardından öğle yemeği için Ç.Ü. Kayıkhane Restoranına gidilecektir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında kayıt olan tüm uluslararası öğrencilerimiz davetlidir.
Önlisans ve lisans programları ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Kayıt tarihleri: 13-14 Eylül 2022
duyuru tarihi: 07 Eylül 2022

> Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için tıklayınız.
> Uluslararası program ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.
> Kayıt kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇUÖS sonucuna göre Çukurova Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenci adaylarının kayıtları 13, 14 Eylül 2022 günlerinde saat 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde pandemi önlemleri gözetilerek Uluslararası Öğrenci Merkezinde yapılacaktır. Sonradan Türk vatandaşlığına geçen adaylarımızın kimliklerinin yanı sıra nüfus müdürlüklerinden vatandaşlık durumunu gösterir ayrıntılı nüfus kayıt örneği getirmeleri zorunludur. GCE-AL geçici sınav sonuçlarıyla yerleştirilen adayların kayıtta nihai sınav sonuç belgelerinin asıllarını sunmaları gerekmektedir.
Cumhurbaşkanlığının 1 Temmuz 2021 tarihli ve 4206 sayılı kararı gereği, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası öğrenci kontenjanına kabul edilen Suriye uyruklu, Türkiye uyruklu ve mavi kart sahibi adaylardan öğrenim ücreti alınacaktır.
Önlisans ve lisans programları için ek yerleştirme başvuruları alınmaya başladı!
Son başvuru tarihi: 30 Ağustos 2022
duyuru tarihi: 23 Ağustos 2022

Uluslararası öğrencilere dönük Çukurova Üniversitesi önlisans ve lisans programları için ek yerleştirme başvuruları alınmaya başladı.

> Tercih kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
> Uluslararası program ücretlerini öğrenek için tıklayınız.
> Tercih formuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇUÖS sonuçları ile tercih başvurusu hakkında
ÇUÖS sonucu ile önlisans programı tercihi yapacak adayların en az 40 ÇUÖS puanına sahip olması gerekirken lisans programı tercihi yapacak adayların en az 50 ÇUÖS puanına sahip olması istenmektedir.

ÇUÖS dışındaki sınav sonuçları ile tercih başvurusu hakkında
Geçerliliği bulunan sınav sonuçlarından birisi ile tercih başvurusu ücretsizdir. ÇÜÖS'e katılan adayların başka bir sınav sonucu ile başvurmaları halinde ücret ödemesine gerek yoktur. Azerbaycan’ın TQDK sınav sonucu ile Çukurova Üniversitesi programlarıaı tercih başvurusunda bulunacak adayların lisans programları için 700 üzerinden en az 550, önlisans programları için ise en az 400 puan almış olmaları gerekmektedir. Tercih yapacak adayların başvuruları çevirimiçi olarak alınmaktadır.

ÇUÖS sonucuna göre Çukurova Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenci adaylarının kayıt öncesinde adres bilgilerini noterde onaylatmaları gerekmektedir. Türkiye'de ikamet eden öğrencilerin noter onaylı oturma izinleri, öğrenci yurtlarında kalanların ise noter onaylı yurt belgeleri kayıt esnasında merkezimizce istenecektir. T.C. vatandaşı olup, liseyi yurtdışında bulunan MEB’e bağlı liseleri veya MEB Açık Öğretim (Ortadoğu ve Batı Avrupa programları) liselerini bitirenlerin, lise eğitiminin tamamını yurtdışında okuduklarını belgelemeleri zorunludur. "Geçici eğitim merkezi diplomaları" kayıtta kabul edilmeyecektir, bu yüzden kayıttan önce bu tür diplomaların "lise diplomasına" çevirilmesi gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayamayan öğrenci adaylarının başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven yapılabilecek kayıt sonrasında dahi şartları Önlisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi’ne uymadığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir. Ek yerleştirme başvuruları ücretsiz olup herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.
Önlisans ve lisans programları yerleştirme sonuçları Açıklandı!
Kayıt tarihleri: 16-18 Ağustos 2022
duyuru tarihi: 02 Ağustos 2022

> Başvurunuzun sonucunu öğrenmek için tıklayınız.
> Uluslararası program ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.
> Kayıt kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇUÖS sonucuna göre Çukurova Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenci adaylarının kayıtları 16, 17, 18 Ağustos 2022 günlerinde saat 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde pandemi önlemleri gözetilerek Uluslararası Öğrenci Merkezinde yapılacaktır. Sonradan Türk vatandaşlığına geçen adaylarımızın kimliklerinin yanı sıra nüfus müdürlüklerinden vatandaşlık durumunu gösterir ayrıntılı nüfus kayıt örneği getirmeleri zorunludur. GCE-AL geçici sınav sonuçlarıyla yerleştirilen adayların kayıtta nihai sınav sonuç belgelerinin asıllarını sunmaları gerekmektedir.
Cumhurbaşkanlığının 1 Temmuz 2021 tarihli ve 4206 sayılı kararı gereği, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası öğrenci kontenjanına kabul edilen Suriye uyruklu, Türkiye uyruklu ve mavi kart sahibi adaylardan öğrenim ücreti alınacaktır.

Kayıt Tarihleri
16 Ağustos 2022> Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi
17 Ağustos 2022> Mühendislik fakültesi, Ziraat Fakültesi, Hukuk Fakültesi
18 Ağustos 2022> Diğer fakülte ve meslek yüksekokulları
Önlisans ve lisans programları için tercih başvuruları alınmaya başladı!
Son başvuru tarihi: 24 Temmuz 2022
duyuru tarihi: 01 Temmuz 2022

Çukurova Üniversitesi önlisans ve lisans programlarının uluslararası öğrenci kontenjanları için tercih başvuruları alınmaya başlamıştır. Çifte vatandaşlığa sahip adaylarımızın özellikle sonradan Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerin kimliklerinin yanı sıra Nüfus Müdürlüklerinden alacakları nüfus kayıt örneğini yüklemelidirler. Suriye, Türkiye uyrukluların ve Mavi Kart sahiplerinin Cumhurbaşkanlığının 1 Temmuz 2021 tarihli ve 4206 sayılı kararı gereği öğrenim ücreti ödemesi gerekmektedir.

> Tercih kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
> Uluslararası program ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.
> Tercih formuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇUÖS sonuçları ile tercih başvurusu hakkında
ÇUÖS sonucu ile önlisans programı tercihi yapacak adayların en az 40 ÇUÖS puanına sahip olması gerekirken lisans programı tercihi yapacak adayların en az 50 ÇUÖS puanına sahip olması istenmektedir.

ÇUÖS dışındaki sınav sonuçları ile tercih başvurusu hakkında
Geçerliliği bulunan sınav sonuçlarından birisi ile tercih başvurusu ücretsizdir. ÇÜÖS'e katılan adayların başka bir sınav sonucu ile başvurmaları halinde ücret ödemesine gerek yoktur. Azerbaycan’ın TQDK sınav sonucu ile Çukurova Üniversitesi programlarıaı tercih başvurusunda bulunacak adayların lisans programları için 700 üzerinden en az 550, önlisans programları için ise en az 400 puan almış olmaları gerekmektedir. Tercih yapacak adayların başvuruları çevirimiçi olarak alınmaktadır.

ÇUÖS sonucuna göre Çukurova Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenci adaylarının kayıt öncesinde adres bilgilerini noterde onaylatmaları gerekmektedir. Türkiye'de ikamet eden öğrencilerin noter onaylı oturma izinleri, öğrenci yurtlarında kalanların ise noter onaylı yurt belgeleri kayıt esnasında merkezimizce istenecektir. T.C. vatandaşı olup, liseyi yurtdışında bulunan MEB’e bağlı liseleri veya MEB Açık Öğretim (Ortadoğu ve Batı Avrupa programları) liselerini bitirenlerin, lise eğitiminin tamamını yurtdışında okuduklarını belgelemeleri zorunludur. "Geçici eğitim merkezi diplomaları" kayıtta kabul edilmeyecektir, bu yüzden kayıttan önce bu tür diplomaların "lise diplomasına" çevirilmesi gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayamayan öğrenci adaylarının başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven yapılabilecek kayıt sonrasında dahi şartları Önlisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi’ne uymadığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir.
ÇUÖS 2022 sınav sonuçları açıklandı!
duyuru tarihi: 24 Haziran 2022

2022 ÇUÖS sınavı, 11 Haziran 2022 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında toplam 15 merkezde başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Sınava giren adaylar http://isoexamresult.cu.edu.tr bağlantısı aracılığı ile aldıkları sonuçları öğrenebilirler.

> Tercih kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
> Uluslararası program ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.
> Tercih formuna ulaşmak için tıklayınız.

ÇUÖS sınav sonucuna itiraz
ÇÜOS sınav sonucu ile ilgili itirazı olan adayların 25-28 Haziran 2022 tarihleri arasında elektronik posta aracılığı ile Ç.Ü. Uluslararası Öğrenci Merkezi postasına (iso@cu.edu.tr) gönderecekleri bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İtiraz süresinin ardından başlatılacak olan tercih başvuruları 29 Haziran-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet sitemizin ilgili servisi üzerinden çevirimiçi alınacaktır.
ÇUÖS 2022 sınav giriş belgeleri
duyuru tarihi: 23 Mayıs 2022

ÇUÖS 2022 sınav giriş belgeleri sınav başvurusunda kullanılan e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Sınav giriş belgenizi indirmek için tıklayınız.
Ukrayna'dan Özel Öğrencilik ve Yatay Geçiş Başvurusu
duyuru tarihi: 08 Nisan 2022

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.04.2022 tarih ve 24611 sayılı yazısına istinaden Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemize Ukrayna'dan "özel öğrenci" kabulüne ilişkin belirlenen şartlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.04.2022 tarih ve 24611 sayılı yazısına istinaden Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemiz lisans programlarına Ukrayna'dan yatay geçişle ilgili belirlenen şartlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
TÜRKİYE BURSLARI UNHCR TÜRKİYE
Yükseköğretim Yardım Programı 2022
Son başvuru tarihi: 30 Mart 2022
duyuru tarihi: 15 Mart 2022

Türkiye Bursları-UNHCR yükseköğrenim mali yardımından yararlanabilmek için uygunluk kriterleri nelerdir?

> Geçici koruma statüsü sahibi olmak.
> 2021-2022 akademik yılı itibarı ile bir devlet üniversitesine ya da yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak.
> Önlisans veya lisans programı öğrencisi olmak.

Başvuru için tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.
Çukurova Üniversitesi YTB sorumlusu Arş.Gör.Dr. AYGÜL DÜZENLİ
E-posta: aduzenli@cu.edu.tr / Telefon: +90 322 338 6972 Dahili: 144
Detaylı program afişi için tıklayınız.
ÇUÖS-2022 başvuruları alınmaya başladı.
Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2022 | 17.00
duyuru tarihi: 01 Şubat 2022

İlan edilen tüm sınav merkezlerinde 11 Haziran 2022, Cumartesi günü Türkiye saati ile 09.30'da eş zamanlı olarak yapılması planlanan ÇUÖS için aday başvuruları, 01 Şubat – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında iso.cu.edu.tr üzerinden çevirimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru ve sınav hakkında detaylı bilgiler “ÇUÖS Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir. Başvurudan önce “ÇUÖS Başvuru Kılavuzu”nu dikkatli bir şekilde inceleyiniz.

> Uluslararası öğrenci kontenjan listesi için tıklayınız.
> Başvuru kılavuzu için tıklayınız.
> Çevirimiçi (online) başvuru formu için tıklayınız.

ÇUÖS 2022 Yurtiçi Sınav Merkezleri
• Adana
• Ankara
• İstanbul
• İzmir
• Gaziantep
• Şanlıurfa
• Van
• Hatay
• Antalya

ÇUÖS 2022 Yurtdışı Sınav Merkezleri
• Azerbaycan – Bakü
• Almanya – Dortmund < ! >
• Kazakistan – Almatı
• Kırgızistan – Bişkek
• Bosna Hersek – Saraybosna
• Türkmenistan – Aşkabat
• Özbekistan – Taşkent
• Fildişi Sahili - Abidjan

Çukurova Üniversitesi sınav merkezi değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Başvuru sayısı 20 öğrenci adayından az olan sınav merkezleri iptal edilecek veya en yakın diğer sınav merkeziyle birleştirilecektir.
telefonlar: (+90.322) 338 7289 - (+90.322) 338 7236 / e-posta: iso@cu.edu.tr

< ! > Almanya Münih kentinden gelen talepler doğrultusunda Dortmund yanı sıra Münih’te de sınav yapılmasına karar verilmiştir. Ancak Münih’ten 20 aday başvurusu olmaması durumunda Münih Sınav Merkezi, Dortmund Sınav Merkezi ile birleştirilecek ve sınav Dortmund Merkezinde yapılacaktır. Münih’te sınava girmek isteyen adaylar sistemde başvuru yaparken Dortmund sınav merkezini seçecekler ancak dekont açıklama kısmına “Münih Sınav Merkezi” ifadesini yazacaklardır.